Αγγλική έκδοση του διαδικτυακού ιστότοπου

    Η ΕΦ συνεχίζοντας την προσπάθεια για διαρκή αναβάθμιση της διεθνούς της παρουσίας και ανταποκρινόμενη στις πληροφοριακές απαιτήσεις ενός σύγχρονου οργανισμού από σήμερα θα διαθέτει τον διαδικτυακό της ιστότοπο και σε αγγλική έκδοση. Καλή πλοήγηση.

24/10/2018