Αναβάθμιση του θεσμού της Εφεδρείας

   Την Πέμπτη 20 Σεπτεμβρίου 2018 παρατέθηκε δημοσιογραφική διάσκεψη από τον ΥΠΑΜ κ. Σάββα Αγγελίδη, όπου παρουσιάστηκε η στρατηγική για την αναβάθμιση του θεσμού της Εφεδρείας.

   Η παρούσα στρατηγική αποτελεί μέρος της εξέλιξης της αναδιοργάνωσης της ΕΦ και εντάσσεται στο πλαίσιο της ανακήρυξης του 2018 ως «Έτους Εφεδρείας και Εθνοφυλακής».

   Η ΕΦ προγραμματίζει την ανάληψη όλων των απαιτούμενων ενεργειών για την υλοποίηση των κατευθύνσεων που έθεσε ο ΥΠΑΜ αναφορικά με την αναβάθμιση του θεσμού της Εφεδρείας.
      
   Ακολουθεί η ομιλία του κ. Υπουργού Άμυνας.


O απώτερος στόχος του Υπουργείου Άμυνας και κατ’ επέκταση της κυβέρνησης, είναι η ύπαρξη ενός ευέλικτου και αξιόμαχου Στρατού με υψηλό αγωνιστικό φρόνημα.

Στο πλαίσιο αυτό, έχουμε ήδη υλοποιήσει μεγάλες μεταρρυθμίσεις:
•    Ολοκληρώσαμε την Α’ φάση του σχεδίου εκσυγχρονισμού και αναδιοργάνωσης της ΕΦ με τη δημιουργία νέας δομής δυνάμεων.
•    Προσλάβαμε 3000 επαγγελματίες οπλίτες  στην Εθνική Φρουρά.
•    Προωθούμε ένα μακροπρόθεσμο εξοπλιστικό πρόγραμμα.
•    Μειώσαμε τη στρατιωτική θητεία στους 14 μήνες, με πολλαπλά οφέλη για την κοινωνία.
Η επιτυχής εφαρμογή των πιο πάνω μεταρρυθμίσεων, μας επιτρέπει να προχωρήσουμε σήμερα στην αναβάθμιση του θεσμού της εφεδρείας με πρωταρχικό βέβαια μέλημα τη διατήρηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας της ΕΦ.

Είναι αυτονόητο ότι οι έφεδροι και οι εθνοφύλακες μας, αποτελούν την σπονδυλική στήλη της ΕΦ και της αμυντικής μας ικανότητας.

Έχοντας υπηρετήσει στην ΕΦ τόσο ως δόκιμος όσο και ως έφεδρος Αξιωματικός, γνωρίζω τα παράπονα που δικαίως εκφράζονται από τους εφέδρους μας, για την άσκοπη απώλεια χρόνου εις βάρος της εργασίας τους, των οικογενειών τους, του προσωπικού τους χρόνου, αλλά και του ιδίου του στρατεύματος. Tην ίδια στιγμή, αναγνωρίζω το ψηλό αίσθημα ευθύνης που τους διακατέχει. Ας εκμεταλλευτούμε με απόλυτο σεβασμό αυτήν την ευσυνειδησία και το φιλότιμο του Κύπριου έφεδρου.

Η παρούσα κατάσταση δεν ανταποκρίνεται στον αντικειμενικό σκοπό, που δεν είναι άλλος  από την πλήρη αξιοποίηση με τον καλύτερο τρόπο των εφέδρων.
 
Να μην ξεχνάμε ότι,  από τον επόμενο χρόνο θα έχουμε εφέδρους που έχουν γεννηθεί τον 21ο αιώνα, γι’ αυτό είναι αδήριτη ανάγκη να προσαρμοστούμε στις σύγχρονες απαιτήσεις, σε όλους τους τομείς.

Ο έφεδρος είναι ηθικά ο εντολοδόχος όλων μας. Γιατί ο έφεδρος είναι ο φορολογούμενος που σηκώνει το βάρος ύπαρξης και λειτουργίας της ΕΦ. Είναι όμως κι εκείνος που στην ώρα τη δύσκολη θα αναλάβει να σηκώσει και το βάρος της πατρίδας.

Γι’ αυτό και θα πρέπει να ξέρει:
• πού θα πρέπει να πάει όταν τον καλέσει η πατρίδα,
• ποιος θα είναι ο Διοικητής και ποιος ο ηγήτορας του,
• με ποια μέσα θα κληθεί να εκτελέσει την αποστολή του.
 
Για να είναι όμως έτοιμος ανά πάσα στιγμή, θα πρέπει το Υπουργείο Άμυνας και η ηγεσία της Εθνικής Φρουράς να φροντίσουμε να του παρέχουμε κάθε διευκόλυνση προς τούτο.

Για παράδειγμα, όταν κληθεί να εκτελέσει βολή, να μπορεί να μεταβεί σε πεδίο βολής που θα είναι ανοικτό καθορισμένες ώρες της ημέρας, σε όποια ώρα επιθυμεί, περιορίζοντας έτσι την απώλεια χρόνου. Λεπτομέρειες θα δοθούν στη συνέχεια.

Παράλληλα, οι διοικήσεις των Μονάδων, θα έχουν την εξουσιοδότηση, όταν το πρόγραμμα ολοκληρώνεται πριν την προκαθορισμένη από το ΦΑΠ (Φύλλο Ατομικής Πρόσκλησης) ώρα, να αποδεσμεύουν τους εφέδρους για αποφυγή άσκοπης ταλαιπωρίας.

Επιπλέον, οι Διοικητές θα έχουν την ευκαιρία να υποδεχτούν ολόκληρη τη Μονάδα και οι έφεδροι να εξοικειωθούν με τη διαδικασία επάνδρωσης της τοποθεσίας.
 
Η απώλεια χρόνου θα μειωθεί στο ελάχιστο κατά την κατάταξη των εφέδρων με την πλήρη αξιοποίηση των έφεδρων Αξιωματικών.

Θα γίνει προσπάθεια για καλύτερη κατανομή τους στις Μονάδες, αξιοποιώντας κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο την εμπειρία τους, τα ακαδημαϊκά και άλλα προσόντα τους, λαμβάνοντας υπόψη και την ηλικία τους.

Θα εφαρμοστεί ο θεσμός του «εθελοντή έφεδρου» καθώς και των εθελοντικών παρουσιάσεων.

Ταυτόχρονα θα ληφθούν τα αναγκαία μέτρα για αντιμετώπιση του φαινομένου της αυθαίρετης χορήγησης απαλλαγών.

Σ’ αυτό το πλαίσιο καταργούνται:  
• η 14ωρη πρόσκληση της θερινής περιόδου,
• η 29ωρη πρόσκληση του Α΄ Εξαμήνου καθώς και
• οι ενδιάμεσες παρουσιάσεις εφέδρων αξιωματικών

Οι παρουσιάσεις, σε σχέση με το υφιστάμενο σύστημα πρόσκλησης αυξάνονται, αλλά μειώνεται αισθητά ο χρόνος παραμονής κατά την παρουσίαση του εφέδρου, ο οποίος όμως πλέον, θα είναι παραγωγικός, ποιοτικός και ουσιαστικός.

Ολοκληρώνοντας, θέλω να πω ότι η κινητήριος δύναμη των αλλαγών που εξαγγέλλουμε σήμερα είναι οι ίδιοι οι εφέδροι μας, των οποίων τα παράπονα εισακούσαμε και μελετήσαμε, όπως και την επιθυμία τους να συμβάλουν ουσιαστικά στον εκσυγχρονισμό της ΕΦ. Στη διαδικασία αυτή αξιοποιήσαμε τη συσσωρευμένη πείρα των Στελεχών μας, τους οποίους και ευχαριστώ προσωπικά. Συλλογικά πλέον προχωρούμε για την υλοποίηση των αλλαγών, που θα τεθούν σε ισχύ το 2019.


 

20/09/2018