Παρουσία Α/ΓΕΕΦ στην Ορκωμοσία των νέων Μόνιμων Λοχίων

17/07/2018