Εορτασμός Αγίου Παϊσίου, Προστάτη του Όπλου των Διαβιβάσεων

13/07/2018