Ημερίδα «Ένοπλες Δυνάμεις και Περιβάλλον»

    Η Εθνική Φρουρά στο πλαίσιο του Θεματικού Μήνα σχετικά με το περιβάλλον, διοργάνωσε ενημερωτική ημερίδα με τίτλο «Ένοπλες Δυνάμεις και Περιβάλλον», στην Αίθουσα Τελετών του Πολιτιστικού Ιδρύματος της Ιεράς Μονής Κύκκου στις 02 Ιουλίου 2018.

    Σκοπός της ημερίδας ήταν η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μελών της στρατιωτικής οικογένειας της ΕΦ αναφορικά με την ορθή περιβαλλοντική διαχείριση  ούτως ώστε τελικά να αποτελέσει φορέα εμπέδωσης και ανάπτυξης της περιβαλλοντικής συνείδησης των αυριανών πολιτών της Κυπριακής Δημοκρατίας.
    
    Εισηγητές στην ημερίδα ήταν η κα Ευτυχία Ιωάννου, Μηχανικός των Τεχνικών Υπηρεσιών του ΥΠΑΜ, ο Δρ Ιωάννης Π. Γκλέκας, επιστημονικός συνεργάτης, ο κ. Κώστας Παπαγεωργίου, Προϊστάμενος του Τομέα Πυροπροστασίας και Δασικής Μηχανικής του Τμήματος Δασών, καθώς και οι κυρίες Αθηνά Παπαναστασίου και Ναταλία Γεωργίου, λειτουργοί περιβάλλοντος του Τμήματος Περιβάλλοντος.

    Κατά τη διάρκεια της ημερίδας παρουσιάστηκαν το πλαίσιο και η πολιτική περιβάλλοντος του ΥΠΑΜ εντός του οποίου πραγματοποιείται η εφαρμογή των Συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης σε στρατόπεδα της ΕΦ. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε ενημέρωση επί του ρόλου της ΕΦ αναφορικά με τη διαχείριση των αποβλήτων, ενώ ιδιαίτερη αναφορά έγινε σχετικά με τη διαχείριση των δασικών πυρκαγιών στο νησί.

    Την ημερίδα παρακολούθησαν, η Επίτροπος Περιβάλλοντος, κα Ιωάννα Παναγιώτου, η Ηγεσία του ΓΕΕΦ, εκπρόσωποι των Διοικήσεων και Σχηματισμών της Εθνικής Φρουράς καθώς και αριθμός στελεχών.

    Ο Αρχηγός του ΓΕΕΦ, Αντιστράτηγος Ηλίας Λεοντάρης, στο χαιρετισμό του υπογράμμισε την ανάγκη αντίληψης από όλα τα μέλη της κοινωνίας της ευθύνης που έχουν απέναντι στην προστασία του περιβάλλοντος και την ορθή διαχείριση των διατιθέμενων πόρων προκειμένου αυτοί να καταστούν διαθέσιμοι και στις επόμενες γενιές. Ανέφερε ότι η Εθνική Φρουρά θα προβεί στο μέτρο που της αναλογεί στον έλεγχο και τη μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας τόσο των υφιστάμενων περιβαλλοντικών προγραμμάτων όσο και τυχόν μελλοντικών που θα προκύψουν τονίζοντας ότι αυτά θα πρέπει να προσανατολιστούν εκεί που υπάρχουν ανάγκες. Τέλος, κατέληξε ότι, ως οργανισμός, η ΕΦ θα συνεχίσει να ενθαρρύνει την υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών σε όλες τις εγκαταστάσεις της και να διαμορφώνει εκείνες τις πολιτικές περιβαλλοντικής βιωσιμότητας, υπενθυμίζοντας παράλληλα στο σύνολο των μελών της ότι η ορθή διαχείριση των διατιθέμενων πόρων και η διατήρηση του περιβάλλοντος αναλλοίωτου αποτελεί ευθύνη όλων μας.

Μετά το πέρας της ημερίδας ο Αρχηγός της ΕΦ επέδωσε αναμνηστικές πλακέτες στους εισηγητές.

03/07/2018