Επίσκεψη Διοικητή Αεροπορίας στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

27/05/2018