Η Εθνική Φρουρά στον «ΠΑΝΟΠΤΗ»

    Η Διοίκηση Επικοινωνιών, Πληροφορικής και Κυβερνοάμυνας (ΔΕΠΚΥΒ) της Εθνικής Φρουράς συμμετείχε από 21 έως 25 Μαΐου 2018 στην Διακλαδική, Διακρατική και Διακυβερνητική άσκηση Κυβερνοάμυνας με την επωνυμία «ΠΑΝΟΠΤΗΣ 2018».

   Στην άσκηση, η οποία τελούσε υπό τον συντονισμό του ΓΕΕΘΑ/ΔΙΚΥΒ, συμμετείχαν εκτός των Ενόπλων Δυνάμεων Ελλάδας και Κύπρου, φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα καθώς και της Ακαδημαϊκής Κοινότητας. Ειδικότερα από την Κύπρο συμμετείχαν με εκπροσώπους οι Ομάδες Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών του Γραφείο Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΕΡΗΕΤ), του Τμήματος Υπηρεσιών Πληροφορικής (ΤΥΠ), του Κυπριακού Ερευνητικού και Ακαδημαϊκού Δικτύου (ΚΕΑΔ) του Πανεπιστημίου Κύπρου και της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου.

  Σκοπός της άσκησης ήταν η εξάσκηση των συμμετεχόντων στην αντιμετώπιση περιστατικών κυβερνοάμυνας, με σκοπό την συντονισμένη ανταπόκριση σε υψηλού επιπέδου κυβερνοεπιθέσεις, σε επιχειρησιακό και τακτικό επίπεδο, καθώς και η επαύξηση του επιπέδου συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων.

  Ο Αρχηγός της ΕΦ, Αντιστράτηγος Ηλίας Λεοντάρης, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στο χώρο διεξαγωγής της άσκησης, υπογράμμισε την απαίτηση ανάπτυξης συνεργασίας μεταξύ του συνόλου των εμπλεκόμενων στο θέμα της Κυβερνοάμυνας φορέων, προκειμένου να επιτευχθεί η αποτελεσματική αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων ασφαλείας ως αποτέλεσμα της ραγδαίας ανάπτυξης του κυβερνοχώρου.

 Υπενθυμίζεται, ότι ο μήνας Μάιος έχει καθοριστεί από την Εθνική Φρουρά ως μήνας σχετικός με την ασφαλή χρήση και χρήση του διαδικτύου.


 

25/05/2018