Συμμετοχή Α/ΓΕΕΦ στην Τακτική Σύνοδο της Στρατιωτικής Επιτροπής της ΕΕ

16/05/2018