Τριμερής Συνάντηση Στρατιωτικής Συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ

 

09/05/2018