Επίσκεψη Αρχηγού του Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων της Αυστρίας

14/03/2018