Έτος Εφεδρείας και Εθνοφυλακής

    Κατόπιν πρότασης του ΓΕΕΦ και έγκρισης από το Υπουργείο Άμυνας, το έτος 2018 κηρύσσεται ως «Έτος Εφεδρείας και Εθνοφυλακής».
    Σκοπός της παραπάνω πρωτοβουλίας που υλοποιείται για πρώτη φορά είναι να αναδειχθεί η πολύτιμη και αξιόλογη προσφορά αλλά και η αναγκαιότητα των θεσμών των εφέδρων και εθνοφυλάκων στην Εθνική Φρουρά.     Επιπλέον η παραπάνω πρωτοβουλία αποσκοπεί στην εξύψωση του ηθικού τόσο των εφέ-δρων, όσο και των εθνοφυλάκων, αλλά και γενικότερα όλου του πληθυσμού της κυπριακής κοινωνίας.
   Στο πλαίσιο αυτό έχουν προγραμματιστεί, καθ’ όλη τη διάρκεια του 2018, διάφορες δραστηριότητες, ημερίδες, σεμινάρια και συζητήσεις κατά τις οποίες θα εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα για την βελτίωση του τρόπου εκπαίδευσης και του παραγόμενου έργου καθώς και στον καλύτερο συντονισμό και συμμετοχή των εφέδρων και Εθνοφυλάκων στην Άμυνα της Πατρίδας. Επίσης θα οδηγήσει σε ενίσχυση των ήδη υπαρχόντων δεσμών ανάμεσα στις Μονάδες και στους έφεδρους-εθνοφύλακες.
   Η τελετή έναρξης του έτους «Έτους Εφεδρείας και Εθνοφυλακής» θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Πολιτιστικού Ιδρύματος της Ιεράς Μονής Κύκκου στον Αρχάγγελο την 12 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 0600 μ.μ. στην παρουσία του Υπουργού Άμυνας και της Ηγεσίας της Εθνικής Φρουράς.

 

 

10/01/2018