Συμμετοχή κ. Α/ΓΕΕΦ στην Τακτική Σύνοδο της Στρατιωτικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης

     Ανακοινώνεται ότι, ο Αρχηγός της Εθνικής Φρουράς, Αντγος Γεώργιος Μπασιακούλης, θα συμμετάσχει στην εξαμηνιαία σύνοδο της Στρατιωτικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε επίπεδο Αρχηγών Ενόπλων Δυνάμεων που θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες στις 07 και 08 Νοεμβρίου.

     Κατά τη Σύνοδο θα συζητηθούν θέματα που αφορούν στη Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, τη συνεργασία Ευρωπαϊκής Ένωσης – ΝΑΤΟ, στις τρέχουσες Ναυτικές Επιχειρήσεις «ΑΤΑΛΑΝΤΑ» και EUNAVFOR SOPHIA και στις εκπαιδευτικές και συμβουλευτικές αποστολές στο Μάλι και τη Σομαλία. Επιπλέον θα συζητηθεί το θέμα του μεταναστευτικού.   Στα πλαίσια επίσης της Συνόδου η Ύπατη Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναμένεται να ενημερώσει τους Αρχηγούς Ενόπλων Δυνάμεων των Κρατών Μελών για την πορεία εφαρμογής της παγκόσμιας στρατηγικής ασφάλειας της Ένωσης.

04/11/2016