Επίσκεψη Υφυπουργού Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής στο ΓΕΕΦ

Ο Υφυπουργός  Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, κ. Κυριάκος Κόκκινος, πραγματοποίησε σήμερα επίσκεψη στο Γενικό Επιτελείο Εθνικής Φρουράς.

 Η επίσκεψη συμπεριελάμβανε αρχικά συνάντηση με τον Αρχηγό της Εθνικής Φρουράς (ΕΦ), Αντιστράτηγο Δημόκριτο Ζερβάκη και στη συνέχεια,  ενημέρωση του κ. Υφυπουργού από κοινή ομάδα Επιτελών του Υπουργείου Άμυνας (ΥΠΑΜ) και της ΕΦ, στη παρουσία του Γενικού Διευθυντή του ΥΠΑΜ κ. Ανδρέα Λουκά.

Συζητήθηκαν τρόποι υποστήριξης του ΥΠΑΜ και της ΕΦ από τα υφιστάμενα προγράμματα και δράσεις που αναπτύσσει το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, στο πλαίσιο του ευρύτερου στρατηγικού σχεδιασμού του, για ψηφιακό μετασχηματισμό των παρεχόμενων από το Κράτος υπηρεσιών, μέρος των οποίων αποτελούν και οι Στρατολογικές Υπηρεσίες της ΕΦ.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης, αναγνωρίστηκαν επίσης τομείς όπου υπάρχει περιθώριο ανάπτυξης κοινών δράσεων μεταξύ του Υφυπουργείου, του ΥΠΑΜ και της ΕΦ. Ειδικότερα, επισημάνθηκε η προοπτική της αξιοποίησης προγραμμάτων του Υφυπουργείου, με σκοπό την αύξηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας και ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος της ΕΦ, δια της αξιοποίησης των αναδυόμενων ευκαιριών για τεχνολογική αναβάθμιση των εσωτερικών διαδικασιών και λειτουργιών που εφαρμόζει.

15/01/2021