Βολές Μηνός Δεκεμβρίου

Το ΓΕΕΦ ανακοινώνει ότι, θα διεξαχθούν βολές στα παρακάτω Πεδία Βολής.
 

03/12/2020