Βολές Μηνός Νοεμβρίου

 
Το ΓΕΕΦ ανακοινώνει ότι, θα διεξαχθούν βολές στα παρακάτω Πεδία Βολής.
 

30/10/2020