Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες Εθνοφυλάκων

Στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού των παρουσιάσεων εθνοφυλάκων, πραγματοποιήθηκαν οι παρουσιάσεις των Λόχων Εθνοφυλάκων οι οποίες περιελάμβαναν, μεταξύ άλλων, την εκτέλεση βολών μάχης και Βαρέων Όπλων Πεζικού στα πεδία βολής των Σχηματισμών. Τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες των εθνοφυλάκων παρακολούθησε ο Αρχηγός της Εθνικής Φρουράς, Αντιστράτηγος Δημόκριτος Ζερβάκης κατά τις επισκέψεις του στους κατά τόπους Σχηματισμούς.

18/10/2020