Επιχειρησιακές Βολές Πυροβόλων και Βαρέων Όπλων Πεζικού

28/09/2020