Εκπαιδευτικές-Επιχειρησιακές Δραστηριότητες Εθνικής Φρουράς

Παράλληλα με τη βασική εκπαίδευση των νέων οπλιτών της 2020 ΕΣΣΟ συνεχίζονται  σε όλα τα Πεδία Ασκήσεων και Βολών, οι επιχειρησιακές, εκπαιδευτικές και άλλες δραστηριότητες από το υπόλοιπο μόνιμο και συμβασιούχο προσωπικό της Εθνικής Φρουράς καθώς και τους οπλίτες της 2019 ΕΣΣΟ, οι οποίοι διανύουν το τελικό στάδιο της θητείας τους. 

14/08/2020