Επίσκεψη Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου στο ΓΕΕΦ

Αντιπροσωπεία με επικεφαλής τον Πρόεδρο της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου, Δρ. Χρύσανθο Γεωργίου πραγματοποίησε στις 23 Ιουλίου 2020, επίσκεψη στο Γενικό Επιτελείο Εθνικής Φρουράς και συναντήθηκε με τον Αρχηγό της ΕΦ, Αντιστράτηγο Δημόκριτο Ζερβάκη στην παρουσία επιτελή της Διεύθυνσης Υγειονομικού.

Κατά την επίσκεψη συζητήθηκαν θέματα που αφορούν την συμμετοχή της Εθνικής Φρουράς στις διάφορες δράσεις της Αρχής, επιβεβαιώθηκε η καλή συνεργασία μεταξύ της Αρχής και της ΕΦ, ενώ παράλληλα συζητήθηκαν τρόποι συνεργασίας των δυο πλευρών για την υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης 2021-2024 υπό το πρίσμα της Εθνικής Στρατηγικής για τις Εξαρτήσεις.

29/07/2020