Επίσκεψη Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης στο ΓΕΕΦ

Αντιπροσωπεία με επικεφαλής την Γενική Διευθύντρια του Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης, κα Αθηνά Παναγιώτου, πραγματοποίησε στις 25 Ιουνίου 2020, επίσκεψη στο Γενικό Επιτελείο Εθνικής Φρουράς και συναντήθηκε με τον Αρχηγό της ΕΦ, Αντιστράτηγο Δημόκριτο Ζερβάκη στην παρουσία του Διευθυντή του Γ’ Κλάδου.

Κατά την επίσκεψη συζητήθηκαν θέματα που αφορούν την τυποποίηση στην ΕΦ, επιβεβαιώθηκε η καλή συνεργασία μεταξύ του Οργανισμού και της ΕΦ, ενώ παράλληλα συζητήθηκαν τρόποι περεταίρω ενίσχυσής της προς όφελος αμφότερων των πλευρών.

 

26/06/2020