Επίσκεψη Διοικητή των Βρετανικών Βάσεων, Στργό Robert J. Thompson

     Διοικητής των Βρετανικών Βάσεων, Στρατηγός, Robert J. Thompson πραγματοποίησε στις 27 Μαΐου 2020, επίσκεψη στο Γενικό Επιτελείο Εθνικής Φρουράς και συναντήθηκε με τον Αρχηγό της Ε.Φ. Αντιστράτηγο Δημόκριτο Ζερβάκη στην παρουσία του διαπιστευμένου Ακόλουθου Άμυνας.

     Κατά την συνάντηση, συζητήθηκαν οι επιπτώσεις του COVID-19 στις ένοπλες δυνάμεις, θέματα κοινού ενδιαφέροντος καθώς και η εμβάθυνση της συνεργασίας μεταξύ των Ενόπλων Δυνάμεων της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, με τη διεξαγωγή κοινών δραστηριοτήτων.

27/05/2020