Έναρξη Λειτουργείας του ΚΑΑΥ Κιτίου, Λεσχών της ΕΦ και Σπίτι του Εθνοφρουρού

Η Εθνική Φρουρά ενημερώνει ότι από τις 21 Μαΐου 2020, οι κατά τόπους Λέσχες, το ΚΑΑΥ Κιτίου και το Σπίτι του Εθνοφρουρού θα επαναρχίσουν τη λειτουργία τους παρέχοντας υπηρεσίες στους δικαιούχους.

Για την εύρυθμη λειτουργία των πιο πάνω χώρων, η οποία θα γίνει με πλήρη συμμόρφωση προς τον «Περί Λοιμοκάθαρσης Νόμο» και τα επικαιροποιημένα Διατάγματα του Υπουργείου Υγείας, θα αξιοποιηθούν μόνο οι εξωτερικοί χώροι, σε τέτοιο βαθμό, ώστε να τηρούνται όλα τα προληπτικά μέτρα υγιεινής που καθορίζονται στα σχετικά διατάγματα.

Επιπλέον, όλοι οι χώροι θα λειτουργούν υπό τον περιορισμό του «μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού ατόμων», ο οποίος θα αναγράφεται σε εμφανή σημείο, στις εισόδους.

Επισημαίνεται ότι, οι αθλητικές εγκαταστάσεις, ο παιδότοπος καθώς και οι λοιποί χώροι του ΚΑΑΥ Κιτίου, στο παρόν στάδιο, θα παραμείνουν κλειστά.

21/05/2020