Αξιολόγηση - Πιστοποίηση Εφέδρων Καταδρομέων

Η ΔΚΔ στην προσπάθεια της να επανδρώσει τις Μονάδες της με τους ικανότερους εφέδρους, υιοθέτησε ένα σύστημα αξιολόγησης-πιστοποίησης των εφέδρων. Επιδίωξη και αντικειμενικός σκοπός της ΔΚΔ είναι η εφαρμογή ενός αξιόπιστου συστήματος, το οποίο βασίζεται στις αρχές της διαφάνειας και αξιοκρατίας.

Σκοπός του συστήματος αξιολόγησης-πιστοποίησης είναι να εξακριβωθεί το επίπεδο φυσικής κατάστασης-εκπαίδευσης-ικανότητας-απόδοσης εφέδρων καταδρομέων και περιλαμβάνει εξέταση σε διάφορα αντικείμενα, όπως παρακάτω:

i. Αγώνας δρόμου 1 μιλίου. Βαθμολογία, όπως το πιο κάτω πίνακα.
ii. Κάμψεις-διπλώσεις. Βαθμολογία, όπως το πιο κάτω πίνακα.
iii. Οπλομηχανήματα.
iv. Βολή τυφεκίου.
v. Πρακτική-θεωρητική εξέταση σε θέματα καταδρομών.
vi. Α΄ Βοήθειες.
vii. Στίβος τοπογραφίας (για Αξκούς).

Με το πέρας της διαδικασίας αξιολόγησης-πιστοποίησης, εκδίδεται διαταγή με τα ονοματεπώνυμα επιτυχόντων-αποτυχόντων εφέδρων.

Η αξιολόγηση-πιστοποίηση διεξάγεται 1 φορά κάθε 2 χρόνια και είναι διάρκειας 1 ημέρας. Για τους πρωτεύσαντες εφέδρους απονέμεται τιμητική διάκριση.

Πίνακας Επιδόσεων 1
Πίνακας Επιδόσεων 2