Α' Κλάδος

Ο Α΄ Κλάδος αποτελεί το αρμόδιο όργανο του ΓΕΕΦ, όσον αφορά την οργάνωση και συντονισμό όλων των θεμάτων που αφορούν τα ακόλουθα:

  • Επιχειρησιακή Σχεδίαση
  • Ασκήσεις
  • Πληροφορίες
  • Ασφάλεια
  • Επιχειρησιακή Εκπαίδευση
  • Επιστράτευση
  • Εθνοφυλακή

Καθημερινά αναλαμβάνει τον προγραμματισμό, την σχεδίαση και τη διεξαγωγή μιας σειράς δράσεων για την ικανοποίηση των απαιτήσεων που προκύπτουν από τα παραπάνω θέματα με σκοπό την επίτευξη του επιθυμητού επιπέδου της αποτροπής και της εκτέλεσης της αποστολής της Εθνικής Φρουράς.